Uşak Üniversitesi Kamu Yönetimi

ADAY ÖĞRENCİ (PROGRAM BİLGİSİ)

1. Program Adı: Kamu Yönetimi

2. Program Türü: Lisans

3. Program Süresi: 4 yıl

4. Öğrenim Türü: Normal Öğretim ve İkinci Öğretim

5. Puan Türü: Eşit Ağırlık (EA)

6. Öğrenim Dili: Türkçe

7. Kontenjan:

Normal Öğretim: 80

İkinci Öğretim: 40

8. Hazırlık Durumu: İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde 1 (bir) yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Programı süresi, öğrenim süresi yıllarına dahil değildir.

9. Staj Durumu: Programda zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır. İsteyen öğrenciler isteğe bağlı gönüllü staj yapabilir.

10. Taban Puanı (2021 yılı):

Normal Öğretim: 227,26263

İkinci Öğretim: 228,49266

11. En Düşük Başarı Sıralaması (2021 yılı):

Normal Öğretim: 

İkinci Öğretim: 

12. Programa Kabul Koşulları: Programa ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile öğrenci kabul edilir.

13. Programa Özel Koşullar: Program için özel koşul bulunmamaktadır.

14. Burs Olanakları: Burs olanağı bulunmamaktadır. 

15. Programa Özel Materyal Bilgileri: Bölüme özgü gereç kullanımı söz konusu değildir

16. Program Kazanımları: Bölümden mezun olan öğrenciler “Kamu Yöneticisi” unvanına sahip olarak bu alanda çalışmaya hak kazanırlar.

17. Mezuniyet Koşulları: Öğrenciler; 240 AKTS değerindeki bütün derslerin başarılması ve genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartıyla lisans düzeyinde mezun olmaya hak kazanırlar.

18. Yerleşke Bilgileri: Kamu Yönetimi Programı’nın bağlı olduğu İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi derslik ve binası Uşak Üniversitesi 1 Eylül Yerleşkesi içerisindedir. Öğrenciler Yerleşke içindeki Kütüphane, Öğrenci Merkezi ve Çarşı dahil bütün imkanlardan faydalanmaktadır.

19. Çift Anadal Durumu: Kamu Yönetimi Programı’nda çift anadal uygulaması bulunmamaktadır.

20. Yan Dal Durumu: Kamu Yönetimi Programı’nda yan dal uygulaması bulunmamaktadır


Oluşturma: 05 Nisan 2021