Uşak Üniversitesi Kamu Yönetimi

 

Misyon

Misyonumuz, sosyal, siyasal ve yönetsel alandaki yerel, ulusal ve küresel sorunların farkında olan, bu sorunlara farklı, kalıcı ve alternatif çözümler önerebilen, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları, siyasal kurumlar ile piyasanın aradığı niteliklerle donanmış, etik anlayışa sahip bireyler yetiştirmektir.

Vizyon 

Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası ortamda mensubu olmaktan övünç duyulan, ilimiz ve ülkemizin sorunlarına çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapan, üreteceği bilgi ile ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda bulunacak öncü bir bölüm olmaktır.