Uşak Üniversitesi Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi Bölümü, 2002 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Uşak Üniversitesi, 1 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun ile kurulduktan sonra Fakülte ve Bölüm, Uşak Üniversitesi bünyesinde yeralmıştır. Bu bağlamda Bölümün tarihi Uşak Üniversitesi’nin kuruluş tarihinden daha eskidir. 2010 yılına kadar Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden diploma alan öğrencilerimiz 2010 yılından sonra diplomalarını Uşak Üniversitesi’nden almıştır.

 

Bölümümüz halen bir doçent, üç doktor öğretim üyesi ve dördü doktora eğitimini tamamlamış beş araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Bölümümüze yerleşen öğrencilere, talep etmeleri durumunda bir yıl süreli İngilizce Hazırlık eğitimi verilir. Hazırlık programı süresi, dört yıllık öğrenim süresine dâhil değildir. 1 Eylül Yerleşkesi’nde eğitim gören Bölümümüz öğrencileri, Yerleşke içindeki kütüphane, öğrenci yurtları, sosyal tesisler, öğrenci yaşam merkezi ve kapalı spor salonundan faydalanmaktadır.

 

Amacımız

Kamu Yönetimi Programının amacı, modern yönetim zihniyetinin gerektirdiği niteliklerine sahip mezunlar yetiştirmektir. Bürokrasi içinde çeşitli sınıflarda çalışabilecek; siyaset, yönetim, hukuk, kentleşme, çevre, ekonomi ve kamu maliyesi hakkında sistematik formasyona, yorumlama beceri ve kabiliyetine sahip, bilimsel ve etik değerleri ilke edinen, hem kamu sektöründe hem de özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yapabilecek bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.