Uşak Üniversitesi Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Fulya AKYILDIZ

Yerel Yönetimler Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖNEZ ÇETİN

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yurdanur URAL USLAN

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İnci AKSU KARGIN

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı V.: Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖNEZ ÇETİN