Uşak Üniversitesi Kamu Yönetimi

Bölümümüz Yönetim Bilimleri, Hukuk, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yerel Yönetimler ve Kentleşme ve Çevre Sorunları olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.

 

Yönetim Bilimleri: Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, öğrencilere yönetim olgusunun temel kavram ve kategorileri ile kamu yönetiminin örgütlenmesi, devlet algısı, yönetim felsefesi ve tarihi, yönetim kuram ve kavramları bakımından öğrencilerin temel formasyonunun geliştirilmesini hedeflemektedir.

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler: Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine yerel, ulusal ve küresel olgu ve olayları ve gelişmeleri eleştirel ve analitik bir biçimde anlama, yorumlama ve değerlendirme yeteneğinin kazandırılmasını hedeflemektedir. Küresel, ulusal ve yerel düzeylerde siyasi gelişmeleri, takip ve analiz edebilme, ortaya çıkan sorunların çözümünde öneriler geliştirebilme kapasitelerinin geliştirilmesini; bu doğrultuda öğrencilerin mezun olduktan sonra sosyal ve siyasi gelişmelerin farkında olan, etkin ve sorumluluk sahibi politikacılar, memurlar, yöneticiler, bilim adamları, siyasi analistler ve vatandaşlar olarak toplumda yer almalarını amaçlamaktadır Bu doğrultuda öğrencilere siyaset bilimi, sosyoloji, siyaset sosyolojisi, siyasal davranış, siyasal teori, Türk siyasal tarihi, demokrasi konularında kapsamlı bilgi verilmesini sağlamaktadır.

 

Hukuk Bilimleri: Kamu Yönetimi disiplininin önemli bir kısmını hukuki düzenlemeler oluşturmakta ve bunlar aynı zamanda kamu yönetimine yön vermektedir. Gerek karar alma süreçlerinde gerekse kamu politikalarının oluşması aşamalarında kamu yönetimi yapısı içerisindeki tüm yöneticiler Anayasa ve yasalara uygun olarak hareket etmek durumundadırlar. Bu nedenlerle hukuk dersleri Kamu Yönetimi Programı için önemli bir yere sahiptir. Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı gerek kamu yönetimi alanında gerek özel sektörde iş hayatına atılacak mezunlara, hem kamu hukuku hem de özel hukuk alanlarında temel bir hukuk eğitiminin verilmesini hedeflemektedir.

 

Yerel Yönetimler: Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, öğrencilere yerel yönetimler olgusunun temel kavram ve teorik çerçevesinin yanında kamu yönetimi örgütlenmesi içerisindeki yeri, yerel yönetim algısı, felsefesi ve tarihi, Türk yerel yönetim sisteminin yapısı ve özellikle 2000’li yıllardan itibaren yaşanan yerel yönetimler reformu uygulamaları ile öğrencilerin temel formasyonunun geliştirilmesini hedeflemektedir.

 

Kentleşme ve Çevre Sorunları: Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı, modern yaşamda giderek önem kazanan kentlerin siyasetle ilişkisini ve etkileşimini, kentleşmenin yarattığı sorunları ve sonuçları ve kentleşmenin çevresel etkilerini hukuksal, ekonomik ve sosyo-politik bir zeminde çözümler ve analiz eder. Bu çerçevede verilen derslerle öğrencilerin kent, çevre ve siyaset ilişkisini çok boyutlu inceleyebilmeleri ve analiz edebilmeleri hedeflenir.