Uşak Üniversitesi Kamu Yönetimi

Derslerin modern bir eğitim tesisi içerisinde teknolojik donanımlı dersliklerde işlendiği Bölümümüz, Türkiye’nin her yerinde gerek kamu gerekse özel sektörde alanıyla ilgili nitelikli eleman yetiştirme amacına kısa sürede ulaşmıştır. Mezunlarımız, gelir uzman yardımcısı, müfettiş, akademisyen ve diğer statülerde kamuda ve özel sektörde istihdam edilmiştir.

 

Kamu Yönetimi Programı mezunları ağırlıklı olarak kamu sektöründe çalışma motivasyonuna sahip olmakla birlikte, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin diğer bölüm mezunlarının çalışabildiği hemen her alanda istihdam şansına sahiptir. Merkezi veya kurumlarca yapılan sınavlarda başarı göstermek kaydıyla müfettiş, denetçi ve uzman kadrolarına atanabilirler. İdari yargı hakimliği, kaymakamlık sınavlarına girebilirler. Devlet tüzel kişiliği dışında yerel yönetimler, meslek örgütleri ve sendikalarda istihdam edilebilirler. Özel sektörde çalışmayı tercih eden mezunlar ise bankalar, araştırma kuruluşları, şirketlerde çalışabilirler. Bunun yanında mezunlarımız kamu yönetimi ve ilgili disiplinlerde çalışma yapmak üzere akademik kariyere de yönelebilmektedirler.